شرکت سینا صنعت

 • صندلی مدل S-820و S-820T

  0 out of 5

  فوم کف و پشت صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • فوم سرد تزریقی
  • فوم گرم قالبی

  دسته صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • از جنس چوب راش یا نراد با رنگ بندی متنوع
  • MDF روکش شده PVC با سیستم پرس ممبران و رنگ بندی متنوع

  قاب‏های صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • تزریق پلاستیک از جنس P با تقویت داخلی شده در برابر ضربه و فشار با رنگ بندی متنوع
  • MDF با رنگ بندی متنوع

  شاسی صندلی

  • از جنس ورق فلزکاری خم کاری شده

  رنگ قطعات فلزی

  • از نوع پودری الکترواستاتیک ضد خش با رنگ بندی متنوع

  مکانیزم برگشت کفی صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • از نوع یاتاقان فنر و ترمز به همراه سیستم برگشت کنترل شونده

  صفحه تحریر

  • تزریق پلاستیک از جنس P با شاسی فلزی داخلی
  • چندلایی با شاسی فلزی
  • فوم اینگرال مشکی با شاسی فلزی داخلی
  • MDF با شاسی فلزی

  نوع و رنگ پارچه (بنابر انتخاب خریدار)

  • با انواع مختلف و متناسب با سلیقه کارفرما
  • قابلیت کند سوز نمودن فوم پارچه: فقط برای فوم سرد و پارچه های خاص امکان پذیر است
 • صندلی مدل S-830و S-830T

  0 out of 5

  فوم کف و پشت صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

   • فوم سرد تزریقی
   • فوم گرم قالبی

  دسته صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

   • تزریق پلاستیک از جنس P با رنگ بندی متنوع
   • فوم اینگرال مشکی
   • از جنس چوب راش یا نراد با رنگ بندی متنوع
   • MDF روکش شده PVC با سیستم پرس ممبران و رنگ بندی متنوع

  قاب‏های صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

   • تزریق پلاستیک از جنس P با تقویت داخلی شده در برابر ضربه و فشار با رنگ بندی متنوع
   • از جنس ABS تولید شده به روش ترمو وکیوم فرمینگ
   • MDF با رنگ بندی متنوع

  شاسی صندلی

   • از جنس پروفیل و پایه پرسی از ورق 2 میل کشش

  رنگ قطعات فلزی

   • از نوع پودری الکترواستاتیک ضد خش با رنگ بندی متنوع

  مکانیزم برگشت کفی صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

   • از نوع یاتاقان فنر و ترمز به همراه سیستم برگشت کنترل شونده

  صفحه تحریر

   • تزریق پلاستیک از جنس P با شاسی فلزی داخلی
   • چندلایی با شاسی فلزی
   • فوم اینگرال مشکی با شاسی فلزی داخلی
   • MDF با شاسی فلزی

  نوع و رنگ پارچه (بنابر انتخاب خریدار)

   • با انواع مختلف و متناسب با سلیقه کارفرما
   • قابلیت کند سوز نمودن فوم پارچه: فقط برای فوم سرد و پارچه های خاص امکان پذیر است
 • صندلی مدل S-920و S-920 T

  0 out of 5

  فوم کف و پشت صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • فوم سرد تزریقی
  • فوم گرم قالبی

  دسته صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • از جنس چوب راش یا نراد با رنگ بندی متنوع
  • MDF روکش شده PVC با سیستم پرس ممبران و رنگ بندی متنوع

  قاب‏های صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • تزریق پلاستیک از جنس P با تقویت داخلی شده در برابر ضربه و فشار با رنگ بندی متنوع
  • MDF با رنگ بندی متنوع

  شاسی صندلی

  • از جنس ورق فلزی خم کاری شده

  رنگ قطعات فلزی

  • از نوع پودری الکترواستاتیک ضد خش با رنگ بندی متنوع

  مکانیزم برگشت کفی صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • از نوع یاتاقان فنر و ترمز به همراه سیستم برگشت کنترل شونده

  صفحه تحریر

  • تزریق پلاستیک از جنس P با شاسی فلزی داخلی
  • چندلایی با شاسی فلزی
  • فوم اینگرال مشکی با شاسی فلزی داخلی
  • MDF با شاسی فلزی

  نوع و رنگ پارچه (بنابر انتخاب خریدار)

  • با انواع مختلف و متناسب با سلیقه کارفرما
  • قابلیت کند سوز نمودن فوم پارچه: فقط برای فوم سرد و پارچه های خاص امکان پذیر است
 • صندلی مدل S-930 T

  0 out of 5

  فوم کف و پشت صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

   • فوم سرد تزریقی
   • فوم گرم قالبی

  دسته صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

   • تزریق پلاستیک از جنس P با رنگ بندی متنوع
   • فوم اینگرال مشکی
   • از جنس چوب راش یا نراد با رنگ بندی متنوع
   • MDF روکش شده PVC با سیستم پرس ممبران و رنگ بندی متنوع

  قاب‏های صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

   • تزریق پلاستیک از جنس P با تقویت داخلی شده در برابر ضربه و فشار با رنگ بندی متنوع
   • از جنس ABS تولید شده به روش ترمو وکیوم فرمینگ
   • MDF با رنگ بندی متنوع

  شاسی صندلی

   • از جنس پروفیل و پایه پرسی از ورق 2 میل کشش

  رنگ قطعات فلزی

   • از نوع پودری الکترواستاتیک ضد خش با رنگ بندی متنوع

  مکانیزم برگشت کفی صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

   • از نوع یاتاقان فنر و ترمز به همراه سیستم برگشت کنترل شونده
   • از نوع وزنه ای تعادلی ترمزدار برگشت کنترل شونده

  صفحه تحریر

   • تزریق پلاستیک از جنس P با شاسی فلزی داخلی
   • چندلایی با شاسی فلزی
   • فوم اینگرال مشکی با شاسی فلزی داخلی
   • MDF با شاسی فلزی

  نوع و رنگ پارچه (بنابر انتخاب خریدار)

   • با انواع مختلف و متناسب با سلیقه کارفرما
   • قابلیت کند سوز نمودن فوم پارچه: فقط برای فوم سرد و پارچه های خاص امکان پذیر است
 • صندلی مدل ARIA VIP

  0 out of 5

  فوم کف و پشت صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • فوم گرم قالبی

  دسته صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • از جنس چوب راش یا نراد با رنگ بندی متنوع
  • MDF روکش شده PVC با سیستم پرس ممبران و رنگ بندی متنوع

  قاب‏های صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • MDF با روکش پارچه ای

  شاسی صندلی

  • از جنس پروفیل، تسمه، کلاف چوبی و چند لایی

  رنگ قطعات فلزی

  • از نوع پودری الکترواستاتیک ضد خش

  نوع و رنگ پارچه (بنابر انتخاب خریدار)

  • با انواع مختلف و متناسب با سلیقه کارفرما
 • صندلی مدل DIPLOMAT VIP

  0 out of 5

  فوم کف و پشت صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • فوم گرم قالبی

  دسته صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • از جنس چوب راش یا نراد با رنگ بندی متنوع
  • چوبی با روکش پارچه ای

  قاب‏های صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • MDF با روکش پارچه ای

  شاسی صندلی

  • از جنس پروفیل و کلاف چوبی و چند لایی

  رنگ قطعات فلزی

  • از نوع پودری الکترواستاتیک ضد خش

  نوع و رنگ پارچه (بنابر انتخاب خریدار)

  • با انواع مختلف و متناسب با سلیقه کارفرما
 • صندلی مدل ROYAL VIP

  0 out of 5

  فوم کف و پشت صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • فوم گرم قالبی

  دسته صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • از جنس چوب راش یا نراد با رنگ بندی متنوع
  • MDF روکش شده PVC با سیستم پرس ممبران و رنگ بندی متنوع

  قاب‏های صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • MDF با روکش پارچه ای
  • از جنس چوب با رنگ بندی متنوع

  شاسی صندلی

  • از جنس پروفیل و کلاف چوبی و چند لایی

  رنگ قطعات فلزی

  • از نوع پودری الکترواستاتیک ضد خش

  نوع و رنگ پارچه (بنابر انتخاب خریدار)

  • با انواع مختلف و متناسب با سلیقه کارفرما
  • قابلیت کند سوز نمودن فوم پارچه: فقط برای فوم سرد و پارچه های خاص امکان پذیر است
 • صندلی مدل S-1100

  0 out of 5

  فوم کف و پشت صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • فوم سرد تزریقی
  • فوم گرم قالبی

  دسته صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • از جنس چوب راش یا نراد با رنگ بندی متنوع

  قاب‏های صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • چند لایی قوس دار با رنگ بندی متنوع

  شاسی صندلی

  • از جنس پروفیل

  رنگ قطعات فلزی

  • از نوع پودری الکترواستاتیک ضد خش با رنگ بندی متنوع

  مکانیزم برگشت کفی صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • از نوع یاتاقان فنر و ترمز به همراه سیستم برگشت کنترل شونده
  • از نوع وزنه ای تعادلی ترمزدار برگشت کنترل شونده

  نوع و رنگ پارچه (بنابر انتخاب خریدار)

  • با انواع مختلف و متناسب با سلیقه کارفرما
  • قابلیت کند سوز نمودن فوم پارچه: فقط برای فوم سرد و پارچه های خاص امکان پذیر است
 • صندلی مدل S-1170

  0 out of 5

  فوم کف و پشت صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • فوم سرد تزریقی
  • فوم گرم قالبی

  دسته صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • چند لایی قوس دار با رنگ بندی متنوع

  قاب‏های صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • چند لایی قوس دار با رنگ بندی متنوع

  شاسی صندلی

  • از جنس پروفیل تسمه و ورق فلزی در مقاطع متنوع

  رنگ قطعات فلزی

  • از نوع پودری الکترواستاتیک ضد خش با رنگ بندی متنوع

  مکانیزم برگشت کفی صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • از نوع یاتاقان فنر و ترمز به همراه سیستم برگشت کنترل شونده

  نوع و رنگ پارچه (بنابر انتخاب خریدار)

  • با انواع مختلف و متناسب با سلیقه کارفرما
  • قابلیت کند سوز نمودن فوم پارچه: فقط برای فوم سرد و پارچه های خاص امکان پذیر است
 • صندلی مدل S-1230

  0 out of 5

  فوم کف و پشت صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

   • فوم سرد تزریقی

  دسته صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

   • از جنس چوب راش یا نراد با رنگ بندی متنوع

  قاب‏های صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

   • چند لایی و یا MDF با رنگ بندی متنوع

  شاسی صندلی

   • از جنس پروفیل و ورق فلزی در مقاطع متنوع

  رنگ قطعات فلزی

   • از نوع پودری الکترواستاتیک ضد خش با رنگ بندی متنوع

  مکانیزم برگشت کفی صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

   • از نوع یاتاقان فنر و ترمز به همراه سیستم برگشت کنترل شونده

  نوع و رنگ پارچه (بنابر انتخاب خریدار)

   • با انواع مختلف و متناسب با سلیقه کارفرما
   • قابلیت کند سوز نمودن فوم پارچه: فقط برای فوم سرد و پارچه های خاص امکان پذیر است
 • صندلی مدل S-1270

  0 out of 5

  فوم کف و پشت صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • فوم سرد تزریقی

  دسته صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • از جنس چوب راش یا نراد با رنگ بندی متنوع

  قاب‏های صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • چند لایی و یا MDF با رنگ بندی متنوع

  شاسی صندلی

  • از جنس پروفیل و ورق فلزی در مقاطع متنوع

  رنگ قطعات فلزی

  • از نوع پودری الکترواستاتیک ضد خش با رنگ بندی متنوع

  مکانیزم برگشت کفی صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • از نوع یاتاقان فنر و ترمز به همراه سیستم برگشت کنترل شونده

  نوع و رنگ پارچه (بنابر انتخاب خریدار)

  • با انواع مختلف و متناسب با سلیقه کارفرما
  • قابلیت کند سوز نمودن فوم پارچه: فقط برای فوم سرد و پارچه های خاص امکان پذیر است
 • صندلی مدل S-1380T

  0 out of 5

  فوم کف و پشت صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • فوم سرد تزریقی
  • فوم گرم قالبی

  دسته صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • فوم اینگرال مشکی
  • از جنس چوب راش یا نراد با رنگ بندی متنوع

  قاب‏های صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • تزریق پلاستیک از جنس P با تقویت داخلی شده در برابر ضربه و فشار با رنگ بندی متنوع

  شاسی صندلی

  • از جنس آلومینیوم تزریقی دو تکه و اوراق فلزی و پروفیل

  رنگ قطعات فلزی

  • از نوع پودری الکترواستاتیک ضد خش و آبکاری کرم

  مکانیزم برگشت کفی صندلی (بنابر انتخاب خریدار)

  • از نوع یاتاقان فنر و ترمز به همراه سیستم برگشت کنترل شونده
  • از نوع وزنه ای تعادلی ترمزدار برگشت کنترل شونده

  صفحه تحریر

  • تزریق پلاستیک از جنس P با شاسی فلزی داخلی

  قابلیت نصب دسته جا لیوانی (بنابر انتخاب خریدار)

  • تزریق پلاستیک از جنس P با شاسی فلزی داخلی
  • فوم اینگرال مشکی

  نوع و رنگ پارچه (بنابر انتخاب خریدار)

  • با انواع مختلف و متناسب با سلیقه کارفرما
  • قابلیت کند سوز نمودن فوم پارچه: فقط برای فوم سرد و پارچه های خاص امکان پذیر است

  قابلیت تنظیم ارتفاع پایه صندلی